Transport utlandet

Transport utland

Sped Trans tilbyr alt fra ukentlige til faste daglige avganger rundt om i hele Europa. Vi transporterer alt innen stykkgods, partigods, fulle laster, inkludert ADR gods (farlig gods). Med opptil flere ukentlige avganger og et godt distribusjonsnett i Europa og Norge kan vi tilby en meget bra service på dine sendinger.

Les mer om de enkelte destinasjonene under og deres avganger.

 

Transport Norden

Vi er spesialister på transport til og fra Sverige og Danmark. Med våre faste, daglige avganger er vi markedsledende på framføringstid og leveringspresisjon.

 

Transport Benelux, Tyskland og Frankrike

Vi tilbyr faste avganger fra/til Benelux, Tyskland, Frankrike og Polen.

 

Transport England og Irland

Sped Trans har startet med ukentlige avganger til/fra England og Irland. Vår agent i England har lang erfaring med trafikk på Skandinavia. Vi tilbyr daglig innhenting og utkjøring av ditt gods over hele England og Irland.

 

Transport Baltikum

Vi har flere avganger pr. uke fra/til Estland, Latvia og Litauen. Har du sendinger til øvrige land i ØstEuropa utfører vi også dette.

 

Transport til resterende land i Europa

Andre land som Spania, Frankrike, Tyrkia, Hellas osv tilbyr vi selvfølgelig også transport til. Ta kontakt for mer informasjon.

 

Transport til fjerne Østen

Vi kan tilby gunstige frakter fra land som Kina, Vietnam osv med båt, fly og bane.

 

Transportforsikring

Transportforsikring er en forsikringsform som sikrer vareeiere mot økonomisk tap under transport fra leverandør til mottaker. Vi i Sped Trans AS kan tegne transportforsikring på enkeltoppdrag på vegne av deg som kunde. Ta kontakt med oss for mer informasjon ang transportforsikring.

 

 

Ta kontakt for transporttilbud eller mer informasjon.

Kontakt oss i dag på telefon
+47 69304530

Alle oppdrag som utføres av SPED TRANS AS er regulert av LOV OM VEGFRAKTAVTALER og NSAB/2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser).