ADR Farlig gods

TRANSPORTTJENESTER / ADR Farlig gods

Frakt av farlig last

ADR – Farlig gods

En rekke produkter er klassifisert som farlig last for vei- og sjøtransport

Kravene vil variere etter hvilken type og mengde gods som skal transporteres og hvilke transportmetoder som skal benyttes.

Våre sjåfører har godkjenning til å transportere farlig gods.

ADR gods skal alltid merkes med:

  • UN-nummer

  • Fareseddel for aktuelle fareklasser

  • Et korekt utfylt transportdokument med informasjon gjeldende det farlige godset, skal alltid følge forsendelsen.

Punktlighet og personlig service

Fornøyde kunder finner alltid veien tilbake!

Våre kunder velger oss på grunn av vår punktlighet og høye grad av personlig service.

Ta kontakt med oss i dag

Vi frakter over hele Norge og Europa

Sped Trans AS er et moderne, fremtidsrettet, transport og spedisjonsfirma, med en omfattende portefølje innen transporttjenester samt frakt av parti og stykkgods i hele Norge og over hele Europa.