Miljø og bærekraft

Miljøvennlig transportløsning

SPED TRANS MILJØPOLICY

Sped Trans AS skal tilby gode og miljøvennlige transportløsninger, som gir merverdi både for våre kunder og for samfunnet. Vi tror på enkle løsninger tilpasset markedets behov, og vi skal være best på det vi gjør.

Ved Sped Trans AS skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø. Våre ansatte skal ha tilgang til best mulig vilkår, og som hovedregel unngå psykisk og fysisk press i deres arbeid. Ansatte må kunne påvirke sin egen arbeidssituasjon.

Vår virksomhet skal drives slik at:

  • alle har et forsvarlig og trivelig arbeidsmiljø
  • vi unngår skader på personell, miljø og økonomiske verdier
  • vi fremmer sunne holdninger, og utvikler en god HMS-kultur
  • driften skal være preget av profesjonalitet og langsiktighet, dette i forhold til kunder, ansatte, leverandører og samfunn.

Helse, miljø og sikkerhets arbeidet

Helse, miljø og sikkerhet skal være en naturlig arbeidsform hos oss. Målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet. Hvis vi kjøper tjenester og leier inn arbeidstakere skal de få opplæring i bedriftens HMS-arbeid, samt forplikte seg på sikkerhetsrutiner og HMS-krav som gjelder hos oss. Gjennom våre aktiviteter skal det skapes trygghet og motivasjon hos alle ansatte.

Miljøpolicy

Sped Trans AS skal ha et kontinuerlig miljøfokus og miljøhensyn skal være fokus i alle våre innkjøp og tjenester. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Sped Trans AS skal tilby gode og miljøvennlige transportløsninger, som gir merverdi både for våre kunder og for samfunnet.

Vi skal ha et målrettet fokus å ta miljøhensyn ved innkjøp, energiforbruk og håndtering av avfall. Disse målene skal nås gjennom kontinuerlige forbedringer. Vi skal ha fokus på å nå et klimaregnskap med lavest mulig Co2 avtrykk. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Vi skal årlig dokumentere våre miljøprestasjoner inn mot både indre og ytre miljø i årlig klima- og miljørapport.

Du finner mer informasjon her: www.miljofyrtarn.no

Du finner mer informasjon her: www.ecovadis.com

Punktlighet og personlig service

Fornøyde kunder finner alltid veien tilbake!

Våre kunder velger oss på grunn av vår punktlighet og høye grad av personlig service.