Transport i Norge

Sped Trans AS transporterer til og fra alle byer og tettsteder i Norge til konkurransedyktige priser. Vi transporterer stykkgods- og partigods, fulle laster, ADR gods (farlig gods) og lengdegods. Med et stort utvalg av kjøretøy (som bil, båt og tog osv) sikrer vi effektiv distribusjon på en best mulig måte. Vi tar imot alle henvendelser og yter vår beste service for å imøtekomme ditt transportbehov.

 

Fra bedrift til bedrift i Norge

Har du gods som skal fraktes fra en bedrift til en annen, er stykkgods- og partigods en god løsning for deg. Godset blir da fraktet med bil og bane frem til mottaker i hele landet. Bestill før klokken 14:00 og godset hentes normalt sett neste arbeidsdag.

 

Spesialtransport i Norge

Spesialtransport er gods som ikke er av standard mål eller vekt og som krever spesiell transport. Vi kjører i dag store industrielle komponenter, lange lengder, varsomt gods (glassdører) osv. Ta kontakt med oss og vi setter opp et tilbud på ønsket sending, det gjelder også ved behov for kranbil, åpen semi, kapellsemi osv.

 

Transport Østlandet

Med et eget distribusjonsnett på Østlandet og i samarbeid med våre partnere tilbyr vi et komplett transporttilbud til din bedrift. Våre egne distribusjonsbiler har løftelem og kjører hver dag fra Fredrikstad med spredning til steder som Halden, Moss, Oslo, Asker, Drammen, Lillestrøm og Gardermoen osv. Sped Trans AS har også flere samarbeidspartnere og tilbyr det meste innen terminalhåndtering, innhenting og utkjøring i hele Norge. Vi tilbyr også kjøretøy for spesialtransport, kontakt oss for mer informasjon.

Sped Trans AS har daglig biler i Osloområdet hvor vi kan tilby innhenting med utlevering av gods allerede påfølgende dag til mottaker i Østfold.

 

Transport Vestlandet, Sør-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge

Sammen med vårt transportnett tilbyr vi et komplett transporttilbud til resten av Norge. I et land som Norge kan det ofte lønne seg å benytte ulike transportmetoder som bil , båt og bane for at ditt gods ankommer mottaker på en effektiv og trygg måte. Vi transporterer alt innen stykkgods, fulle laster, ADR gods og lengdegods. I samarbeid med vårt transportnett kjenner vi til enhver fjord, bygd og by og vi vil finne den beste transportmetoden som passer ditt behov.

 

Transportforsikring

Transportforsikring er en forsikringsform som sikrer vareeiere mot økonomiske tap under transport fra leverandør til mottaker. Vi i Sped Trans AS kan tegne transportforsikring på enkeltoppdrag på vegne av deg som kunde. Ta kontakt med oss for mer informasjon ang transportforsikring

 

 

Ta kontakt for transporttilbud

For rask behandling av din prisforespørsel ber vi deg oppgi hvor godset skal hentes og post.nr til mottaker (er dette til privatpersoner). Hva slags type gods skal sendes og trenger godset ekstra emballasje under transport. Jo mer informasjon vi får på forhånd jo raskere vil vi kunne komme tilbake til deg md pris. På forhånd tusen takk!

Kontakt oss i dag på telefon
+47 69304530

Alle oppdrag som utføres av SPED TRANS AS er regulert av LOV OM VEGFRAKTAVTALER og NSAB/2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser).